Check Baki Digi

Posted on

Ramai pelanggan mungkin masih keliru bagimana nak check baki Digi yang tersisa, kuota internet yang masih ada dan tempoh aktif pakej internet Anda.

Boleh jadi Anda adalah pengguna baru simkad Digi, sehingga Anda masih keliru. Berikut adalah beberapa cara semak baki Digi.

Check Baki Digi

Semak Baki Digi Prepaid dan Postpaid

Provider Digi mempunyai kod USSD untuk cek baki kredit. Kaedah ini adalah kaedah paling senang digunakan.

Cara untuk cek baki kredit adalah dengan memasukkan kod *128# di menu panggilan Anda, kemudian tekan OK/YES.

Selepas itu beberapa pilihan akan muncul dan sila pilih menu check balance. Kemudian maklumat baki kredit akan terpapar di skrin.

Semak Baki Digi Prepaid

Check Baki Digi Prepaid

Bagi Anda pengguna sim card Digi Prepaid, berikut adalah senarai kod USSD yang mesti Anda ketahui.

InformationsOption 1Option 2
Check Quota*128*3*6#*200#
Internet Package*128*3*1#*116*1#
Internet Pass*128*3*3#*116*3#
Quota Top-Up (Video Freedom)*128*3*5#*116*5#
Quota Top-Up*128*3*5#*116*5#
Talk time Service*128*1*7#N/A
Reload*128*1*2#*123*<16 digit reload coupon>#
Roaming Pass*800*3#N/A. Note: Purchases from this UMB code is only available while overseas and not in Malaysia.

Check Baki Digi Postpaid

Bagi Anda pengguna sim card Digi Postpaid, berikut adalah senarai kod USSD yang mesti Anda ketahui.

InformationsOption 1Option 2
Check Balance*128*1#N/A
Check Quota*200*1#*128*1*1#
Quota Top-Up*128*3*1*1#*200*2*1#
Quota Top-Up (Video Freedom)*128*3*1*1#*200*2*1#
Quota Top-Up (Sharing)*128*3*1*2#*200*2*2#
Roaming Pass*800*3#N/A. Note: Purchases from this UMB code is only available while overseas and not in Malaysia.

Check Baki Digi Broadband

Berikut adalah kod USSD untuk Digi Broadband.

InformationsPrepaid BroadbandPostpaid Broadband
Internet Package*128*1#-
Check Quota*128*3# or *200*1#*128*1*1# or *200*1#
Quota Top-Up*128*2# or *200*2#*128*3*1*1# or *200*2*1#
Reload*128*5# or *123*<16 digit reload coupon>#-

MyDigi App

Check Baki Digi PrepaidDigi telah menyediakan MyDigi app untuk memudahkan pelanggannya mengetahui pelbagai maklumat seperti semak baki kredit Digi, pakej internet dan penggunaan data internet.

Selain itu Anda dapat melihat profil simkad Digi dan mendapatkan maklumat mengenai nombor kad. Anda juga dapat mengetahui maklumat mengenai tempoh sah kad, kuota data, baki kredit dan pelbagai maklumat lain.

Aplikasi MyDigi boleh Anda muat turun secara percuma di Google Playstore atau App Store.

Berikut adalah senarai perkhidmatan yang terdapat pada aplikasi MyDigi.

  • Check & Pay Bills and Top-Up Credits
  • Check Mobile Data Usage
  • Internet Top-Up and International Roaming Passes
  • MyDigi Rewards
  • Live Chat
  • Manage Digi Account
  • Dan lain-lain.

Cara semak baki Digi menggunakan myDigi App

  1. Muat turun aplikasi MyDigi
  2. Sign Up untuk mendaftar, sila masukkan Full Name, Email dan Password. Tekan butang Sign Up
  3. Pilih menu My Account, Anda akan melihat maklumat baki Digi secara lengkap.

Itulah senarai cara semakan baki Digi, semoga perkongsian diatas boleh membantu Anda. Sekiranya Anda mempunyai bil tertunggak, sial baca panduan cara semak bil Digi tertunggak dan cara bayar bil secara online.